Tài khoản

* Thông tin hóa đơn

Cty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Trường Chinh.
Mst: 0104 593 202
DC: Số 78, đường Quốc lộ 3, thôn Phù Mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Các nhà xe truyền thống có thể gui hàng cho TCC
• Người Nhận: Cty Máy tính Trường Chinh – (TCC)

◦ Lh Kho: 0393180283 – 0965099821

+ Gửi xe: Thành Đạt – Ngọc khánh ĐT: 0365.458.955

+ Gưi xe: Hùng cường – Châu bò sữa ĐT: 0987.880.233
+ Gửi xe: Hà anh – Số 03 Đào duy anh: xe 12h chạy: 0354.719.996

– Số 03 Đào duy anh: xe 4h chạy: 0336.084.236

* Hàng hoá phải có phiếu xuất. Hoa đơn VAT nếu có. Để nhân viên kho biết kiểm hàng và lam nhập.
Vui lòng liên hệ với các bộ phân chuyên trách

Cty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Trường Chinh.
* Stk Cty – techcombank Noi Bai: 105 2302 9286 011

* Stk Cty – Viettinbank Băc Thăng Long: 113 00280 8125.
* Stk Cty – Aribank Soc Son: 316 020 100 8421