Thông tin hotline các hãng

  • HIK – EZVIZ – Hilook

Số tổng đài Nhà An Toàn – Hotline: 024.3762.3200
Gọi vào số tổng đài nhấn 130, 131 hoặc 132

  • Dahua DSS

hotline: 1900 636 955 – Máy lẻ 701 – 702 – 703 – 704
Hotline di động: 0911 812 888 – máy lẻ 100 – 102 – 103 – 104 – 105

  • Global

Số di động hỗ chợ kỹ thuật: 0966 451 433
hoạc Zalo để được hướng dẫn về kỹ thuật

  • KBVison

Số di động hỗ chợ kỹ thuật:
Thanh: 0932 685 337
Minh: 0932 685 644
hoạc Zalo để được hướng dẫn về kỹ thuật

  • UNV

Số hỗ chợ kỹ thuật Gặp Điệp: 0977 828 975 – 0982 113 090
hoạc Zalo để được hướng dẫn về kỹ thuật

  • Ngoài Giờ làm việc – Gọi hotline đối tác của TCC

Số di động hỗ chợ kỹ thuật: 0987 515 355 – 0964 030 088
HIK – Dahua – KBvison – UNV