Vận chuyển

Đc nhận hàng: Cty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Tin học Trường Chinh. – MST: 0104593202
DC: Số 78, đường Quốc lộ 3, thôn Phù Mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Người nhận: NV kho: 0965099821 – NV kho: 0965099304

* Hàng hoá phải có phiếu xuất, “Hóa đơn VAT nếu có”. Đầy đủ kho mới biết để kiểm hàng. Nhân viên kho là độc lập vớ bộ phan nập hàng.
Vui lòng liên hệ với các bộ phân chuyên trách

Xe hợp đồng mặc định chuyển hàng:

• Người Nhận: Cty Máy tính Trường Chinh – (TCC)
◦ ĐC: 78 phố mã, Phù linh. Sóc sơn, HN
◦ Lh Kho: 0393.810.283 – 0965.099.821
+ Xe Hùng Cường: (trau bò sữa) ĐT: 0987 880 233

• Người Nhận: Cty Máy tính Trường Chinh – (TCC)
◦ ĐC: 78 phố mã, Phù linh. Sóc sơn, HN
◦ Lh Kho: 0393.810.283 – 0965099821
+ Xe Thành đạt: (Ngọc khánh) ĐT: 0365.458.955


• Người Nhận: Cty Máy tính Trường Chinh – (TCC)
◦ ĐC: 78 phố mã, Phù linh. Sóc sơn, HN
◦ Lh Kho: 0393.810.283 – 0965.099.821
+ Xe Hà Anh 12h Trưa : (Số 03 Đào Duy Anh) ĐT: 0354.719.996
             – Xe 2: 4h chiều (Số 03 Đào Duy Anh) ĐT: 0336.084.236

• Người Nhận: Cty Máy tính Trường Chinh – (TCC)
◦ ĐC: 78 phố mã, Phù linh. Sóc sơn, HN
◦ Lh Kho: 0393.810.283 – 0965.099.821
+ Xe Giang sơn: 12h trưa xe chạy (Nguyễn Xiển) ĐT: 0989.615.885