Chính sách đổi trả hàng

Hàng bán ra không đổi trả

+ Tuyệt đối như các sản phẩm Camera. Đầu ghi “không đổi trả” vì nó liên quan đến tên miền và PW: bám theo chinh sách BH của hãng, hãng chỉ đổi main mạch mới bên trong. phần vỏ sước sát về người khác không chấp nhận.

+ Thật sự lưu ý khi đặt hàng với những sp ít bán đến và TCC không Stock kho.

+ Với những sản phẩm liên quan đến User Name & PW, Tên miền, Những sp đã lấy mà làm thay đổi hình dạng, sước sát, mất tính chất đập hộp của sản phẩm tuyệt đối không đổi trả.
+ Với những sản phẩm đặc biệt như CPU, Main Mạch AMD – Máy in màu – Máy in ko sẵn kho phải đặt về. người mua lưu ý khi bàn giao hàng hóa, kiểm tra tính chất mới, tính chất đập hộp của sp mới. Nếu phát hiện đã tháo dỡ và có sự can thiệp của 1 bên trước đó. có thể từ chôi ko lấy hàng.

– Trường hợp nhứng sản phầm trên bị gặp lỗi, hoặc ko chạy, hoặc bất cứ ly do nào khác đều phục thuộc hãng. nhập lại hay đổi trả sp khác hoàn toàn do hãng hết. TCC là nơi BH phụ thuộc hãng. “hết sức luu ý khi đặt hàng nhứng sp đặc biệt trên”